::: ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง “คณะเภสัชศาสตร์” ::: 📣สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิต มศว ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือก…


::: ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง “คณะเภสัชศาสตร์” :::

📣สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิต มศว ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

🗓ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08:00- 17:00 น.
ผ่าน Application SWU Mobile

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.