น.ส.ชญานิษฐ์ สุวรรณธาตรี ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่1 เข้าแข่งขัน swu smart speaker ร่วมให้กำลังใจได้ผ่านทาง live facebook เด็กมศว กันเ…

น.ส.ชญานิษฐ์ สุวรรณธาตรี ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่1 เข้าแข่งขัน swu smart speaker ร่วมให้กำลังใจได้ผ่านทาง live facebook เด็กมศว กันเยอะ ๆ นะคะ 💓🫶🏻

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.