คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเภสัชกร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมงานอบรมวิชาการ Pharmacy SWU: Annual S…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเภสัชกร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมงานอบรมวิชาการ Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ด้วยรูปแบบและการประชุมแบบ Online (ระบบ Zoom)

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
แจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมล วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.