Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

❤️ ❤️ ผศ.ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี ผศ.ดร. บรรลือ สังข์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมหน่วยวิจัย เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย กับ รศ. ดร.อรุณศรี ปรีเปรม อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มมส และVisiting Professor คนไทยประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมทองหลังพระ

ขอขอบพระคุณสำหรับประสบการณ์ด้านวิจัย แรงบันดาลใจเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัย แนวทางการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และแนวคิดเทคนิคในการเป็นนักวิจัยนักวิชาการในชีวิตจริง

#ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..