Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

***Pharmacy Student News***
ขอแสดงความชื่นชม นิสิตเภสัชศาสตร์ นายเฉลิมวุฒิ ทองเสน และนายปัณณวิชญ์ อาจนาวัง นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปี 4 สำหรับการเป็นวิทยากรในเรื่องโทษของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และการให้บริการเลิกบุหรี่ของร้านยามหาวิทยาลัย ในงานประชุม “ผู้นำนิสิตร่วมสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะ ปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด” จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

เยี่ยมมากๆ ค่ะ

#สร้างเสริมสุขภาพ
#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..