🍎 🍎 สุดยอดงานวิทยานิพนธ์ รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2565 !!! “การพัฒน…

🍎 🍎 สุดยอดงานวิทยานิพนธ์ รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2565 !!!

“การพัฒนาระบบติดตามความปลอดภัยการใช้ยาวาร์ฟารินในระดับปฐมภูมิ” โดย ภก.พีระพงศ์ ภูบาล รพ. วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

#MSUPharmacy
#Innovation

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..