“…เปิ้ลมีประสบการณ์พบคนไข้โรคเบาหวาน type 1 ที่ยังอายุน้อย สวย น่ารัก และต้องเข้าโรงพยาบาลจากภาวะ DKA ทุกเดือน พยายามสอบถามสาเ…

“…เปิ้ลมีประสบการณ์พบคนไข้โรคเบาหวาน type 1 ที่ยังอายุน้อย สวย น่ารัก และต้องเข้าโรงพยาบาลจากภาวะ DKA ทุกเดือน พยายามสอบถามสาเหตุ พบว่าน้องมีปัญหาการฉีดยาในเวลากลางวัน ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในการฉีดยาได้ ห้องน้ำก็ไม่สะอาด ห้องเรียนก็มีเพื่อนคนอื่นอยู่ด้วย ไม่สะดวกใจในการฉีด จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ การค้นหาปัญหาของคนไข้ อาจเริ่มต้นจากการใส่ใจทำให้เข้าใจคนไข้มากขึ้น…”
.
อาจารย์พี่เปิ้ล
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..