สารคามเป็นเมืองมันแกว ที่ตอนนี้มีปัญหาคือขายได้ราคาถูกและมีพืชอื่นที่ปลูกแล้วได้เงินกว่า คนจึงปลูกมันแกวน้อยลง เรามีโอกาสได้ทำงา…

สารคามเป็นเมืองมันแกว ที่ตอนนี้มีปัญหาคือขายได้ราคาถูกและมีพืชอื่นที่ปลูกแล้วได้เงินกว่า คนจึงปลูกมันแกวน้อยลง เรามีโอกาสได้ทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของมันแกว ผู้ร่วมประชุมท่านหนึ่งเล่าว่า เค้าผูกพันกับมันแกวมาตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นธุรกิจของที่บ้าน เค้ามีความหวังมากว่าเราจะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้มันแกวได้ ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีพลังงานในการทำงานจากคำพูดของผู้เข้าประชุมท่านนั้น
.
“การก้าวออกไปจากคณะ เป็นโอกาสที่ทำให้ได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น”
.
อาจารย์หนู
ผศ.ดร. ประสบอร รินทอง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..