ประชาสัมพันธ์ ‼️ การเข้าใช้งานบริการนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2565 ⚠️ เพิ่มเติม : นิสิตสามารถเข้าใช้งานอีเมล @msu….


ประชาสัมพันธ์ ‼️ การเข้าใช้งานบริการนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2565

⚠️ เพิ่มเติม : นิสิตสามารถเข้าใช้งานอีเมล @msu.ac.th ได้เลย โดยนิสิตไม่ต้องส่งคำร้องขอผ่านระบบ MSU Web Portal

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..