คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวจิตพิสุทธิ์ ไพบูลย์ (น้องทราย) ทำหน้าที่ ”พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวจิตพิสุทธิ์ ไพบูลย์ (น้องทราย) ทำหน้าที่ ”พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง R&D โรงงานฟาร์มแคร์ฟามาสูติคอล” ซึ่งเป็นงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงศุภกัญญา กุมกาญจนะ

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..