คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรัช วรจริยาสกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รั…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรัช วรจริยาสกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษาศึกษา 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..