คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sonesay Thammavong ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sonesay Thammavong ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อวิทยานิพนธ์ Phytochemistry, Antioxidant, Anti-inflammation and Anticancer Activities Against Cholangiocarcinoma Cell Lines of Some Species of Phellinus Mushroom Extracts
#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..