คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Ladda HER ที่ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร ภ.ม.เภสัชก…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Ladda HER ที่ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ประสิทธิผล และ ความปลอดภัยของยาสมุนไพรในการบรรเทาอาการไอในบัญชียาหลักแห่งชาติของ ประเทศไทย และ สปป. ลาว: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และ การวิเคราะห์อภิมาน.
(ภาษาอังกฤษ) Efficacy and safety of herbal medicines for relief cough symptom in national essential drug list of Thailand and Lao PDR: A systematic review and meta-analysis

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..