คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพงศ์ ภูบาล ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร ภ.ม.เภสัชก…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระพงศ์ ภูบาล ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาโท หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมปฐมภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) การศึกษาสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาวาร์ฟารินและการพัฒนาระบบการติดตามดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยาวาร์ฟารินในระดับปฐมภูมิ (ภาษาอังกฤษ) The Study of Warfarin Use Problems Situation and Development of Warfarin Safety Monitoring System in Primary Care

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..