การไปชุมชนครั้งแรก จากเดิมที่เป็นนักเรียนระดับท้อปของโรงเรียน ระดับมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีโอกาสได้ไปช่วยชาวบ…

การไปชุมชนครั้งแรก จากเดิมที่เป็นนักเรียนระดับท้อปของโรงเรียน ระดับมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีโอกาสได้ไปช่วยชาวบ้านขุดลอกท่อ ได้เรียนรู้ความลำบากของชุมชน ได้เห็นชีวิตจริง จากนั้นเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ก็คิดว่าจะต้องลงชุมชนเพื่อเรียนรู้ ระหว่างเรียนได้ทำกิจกรรมออกต่างจังหวัด อยากส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ยังคงต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
.
อาจารรย์พี่ตู่
ผศ.ดร. สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..