🙏🏻สวัสดีค่ะ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 💄 ที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศ…

🙏🏻สวัสดีค่ะ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 💄
ที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคน
👩🏻 วันนี้ พี่จูนจะมาแนะนำ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าใช้งานเพื่อสมัครและเลือกสถานประกอบการผ่านระบบสหกิจศึกษา www.nucoop.nu.ac.th

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..