📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล gift card (Tesco Lotus) 🎁 มูลค่า 100 บาท 🎉 🎈ผู้ใช้ user ผ่าน Zoom รายชื่อ ดังนี้ 1. Zoom…

📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล gift card (Tesco Lotus) 🎁
มูลค่า 100 บาท 🎉

🎈ผู้ใช้ user ผ่าน Zoom รายชื่อ ดังนี้
1. Zoom
2. ฐิตาพร ตั้งสวัสดิ์
3. K
4. Thitanan
5. นางสาวกนกอร มาน้อย
6. ข้าวหอม
7. สมัชญา

🎈ผู้ใช้ FB ชื่อ Je Na

💌กรุณาทักข้อความ ib เพจ
เพื่อแจ้งชื่อสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
⏰ภายในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ ขอบคุณค่ะ


Send a message to learn more.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..