💬 ประกาศรับสมัคร #เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิ.ย. 65 #คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ✔️ สำเร็จก…

💬 ประกาศรับสมัคร #เภสัชกร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร
สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิ.ย. 65

#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
✔️ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือบริบาลเภสัชกรรม
✔️ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
✔️ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานร้านยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดและใบสมัคร
https://nu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prpharmacy_nu_ac_th/ElPDoSPclqJOq_BCNfoMBPgBoi_QXxDzPkaEJCLghQ8z1w?e=dw2trf

ติดต่องานบุคคล : 0 5596 3648

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..