แนะนำเภสัชกรใหม่ 💊 ภญ.สุพชรี ธูปวงศ์ ตำแหน่ง เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…

แนะนำเภสัชกรใหม่ 💊
ภญ.สุพชรี ธูปวงศ์
ตำแหน่ง เภสัชกร

ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

✉️ [email protected]
📞 0 5530 2093

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..