เนื่องด้วยวันครู ❤️😊 “คณะเภสัชฯ มอ นอ ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง” . . . รัก❤️ นิสิตทุกคน

เนื่องด้วยวันครู ❤️😊

“คณะเภสัชฯ มอ นอ
ครูไม่แบด แซดไม่บ่อย
คอยปลอบใจ ไม่ปล่อยทิ้งขว้าง”

. . .
รัก❤️ นิสิตทุกคน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..