อาจารย์ และบุคลากรทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับนิสิต Pharm.D ทุกคนที่กำลังจะสอบใบประกอบวิชาชีพ 16-18 ธันวาคม 2565 นี้ และสนับสนุนพวกเ…

อาจารย์ และบุคลากรทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับนิสิต Pharm.D ทุกคนที่กำลังจะสอบใบประกอบวิชาชีพ 16-18 ธันวาคม 2565 นี้ และสนับสนุนพวกเราทุกคนอยู่เสมอ ” ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ “

You Can Do It
Believe in yourself

. . . . .
#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..