อบรมแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการให้ข้อมมูลย้อนกลับ (Feedback), การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)

21 total views, no views today

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..