หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใ
 เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2566”
มีสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้  ◾ General residency in Pharmacotherapy (เรียน 1 ปี)
◾ Internal medicine ◾ Critical care  ◾ Cardiology ◾ Oncology ◾ Infectious disease

วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบ : 30 มกราคม 2566
รูปแบบการสอบ : สอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2566 

แบบฟอร์มรับสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1SeaZOqbaRi0eyh-o7pEXG8tBQrHbxCAP?fbclid=IwAR28q_t6j42M2DFLfKAuLwLHku1mEi8FmxE8-VQ03e8EBij4QoPq9d3CXqw

 

ติดต่อสอบถาม :
อาจารย์ เภสัชกร โอฬาริก อะสุพล ✉ [email protected]
อาจารย์ เภสัชกรหญิง วิรินทร์ อันล้ำเลิศ ✉ [email protected]
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ปัทมวรรณ โกสุมา ✉ [email protected]
คุณ จิตตรีพร คล้ายแท้ ☎ 0 5596 3747 ✉ [email protected]

13 total views, 7 views today

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..