วิธีใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบบ้วนน้ำลายอย่างถูกวิธี ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ชุดตรวจฯ รวมถึงการอ่านผลตรวจฯ

การตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองทำอย่างไร วันนี้จะพามารู้จักกับวิธีใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบบ้วนน้ำลายอย่างถูกวิธี รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติ ก่อนใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบบ้วนน้ำลาย และวิธีการอ่านผลตรวจกันค่ะ

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..