รับชมย้อนหลัง Live : Pharmacy Open House 2023 (ครั้งที่ 1)

Pharmacy Open House 2023 (ครั้งที่ 1)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565

อยากเป็นเด็กคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร อย่ารอช้ามา Check ความพร้อม TCAS’66 กับหลักสูตร ภ.บ.การบริบาลทางเภสัชกรรม และ หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

" RxNU มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ "
ประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ นิสิต ศิษย์เก่า และอาจารย์
มาช่วยตอบคำถามน้องๆ แล้วเรามาพบกันนะคะ

รับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้อง . . .
– หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://youtu.be/9w3-oYFspyU

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร https://youtu.be/imiZjes3dfM

– One Day Story คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://youtu.be/tuEEvxdC_js

– ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://youtu.be/bMbHq1hBGKg

. . . . . .
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://sites.google.com/…/pharmacynucallopenhouse…/home
ติดต่องานบริการการศึกษา โทร. 0 5596 3700
#RxNU #TCASS66 #เด็ก66

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..