มาต้อนรับลมหนาวไปด้วยกัน ” ยาใหญ่ Music Festival ” นั่งฟังเพลงท้าลมหนาวในสวน พบกัน วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. …

มาต้อนรับลมหนาวไปด้วยกัน
” ยาใหญ่ Music Festival “
นั่งฟังเพลงท้าลมหนาวในสวน

พบกัน วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์

. . . . .
หนาวนี้ ให้ยาใหญ่ ดูแลคุณ
#RxNU #คณะเภสัชศาสตร์

. . . . .
ติดต่อ พื้นที่จำหน่ายอาหาร
อ.กอล์ฟ โทร. 081-9537264

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..