พิธีเจิมรับขวัญผูกข้อมือ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 💬 📅 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น. 📌 ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาส…

พิธีเจิมรับขวัญผูกข้อมือ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 💬

📅 วันที่ 16 มิถุนายน 2565
⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.
📌 ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์

. . . . .
#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..