บทสัมภาษณ์ พงษ์ธัช โชคพนารัตน์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มน. ผลงาน “การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ เจลลดรอยแดงฯ”

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ จากนายพงษ์ธัช โชคพนารัตน์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เจ้าของผลงาน "การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์ เจลลดรอยแดง หลังจากการกำจัดขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดกัญชงและใบบัวบก"

โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางคลื่น F.M. 107.25 MHz สถานีวิทยุ ม.นเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..