บทบาทเภสัชกร ภญ. ยุพา โม้พวง หัวหน้าหน่วยผลิตยา งานบริหารเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เชื่อว่า . . . ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 กันแล้ว วันนี้จะพามารู้จักกับพี่แต เภสัชกรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะพาไปดูว่าเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาจากส่วนกลางแล้ว ต้องดูแลวัคซีนที่ได้รับมาจากส่วนกลางให้มีคุณภาพก่อนฉีดให้กับผู้รับบริการอย่างไรบ้าง ภญ. ยุพา โม้พวง ( พี่กระแต ) หัวหน้าหน่วยผลิตยา งานบริหารเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จะมาเล่าให้ฟัง

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..