บทบาทเภสัชกร ภก.ชาตรี ปันอิน เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

นอกจากเตรียมวัคซีนแล้ว เภสัชกรโรงพยาบาลยังต้องร่วมดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็น ระบบการเบิกจ่ายยา การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภก.ชาตรี ปันอิน เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ( พี่ไทด์ ) จะมาเล่าให้ฟังค่ะ

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..