บทบาทเภสัชกร ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

รู้หรือไม่ว่า "เภสัชกร" ทำหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเป็นการดูแลสุขภาวะของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มารู้จักพวกเราได้ ในสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565

“รวมพลังเภสัชกร ร่วมสร้างโลกแห่งสุขภาวะ”

พบกับ ผศ.ดร.ภก.วรวุฒิ เกรียงไกร (พี่กอล์ฟ)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#WPW2022 #สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..