นับถอยหลังกันแล้วค่า …มาพูดคุยกันกับพวกเรากันนะคะ Pharmacy NU Call Open House 2023😊❤️… @10.00 https://youtu.be/CFbaiI9d4Hg

นับถอยหลังกันแล้วค่า …มาพูดคุยกันกับพวกเรากันนะคะ Pharmacy NU Call Open House 2023😊❤️… @10.00

https://youtu.be/CFbaiI9d4Hg

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..