ทีม POWERPUFF GIRL คว้ารางวัลชนะเลิศ

#ขอแสดงความยินดี : ทีม Powerpuff Girl
◾ นางสาวอัชฉรีย์ ผกากรอง
◾ นางสาวสุรดา แซ่ย้าง
◾ นางสาวพิชชาภา เนตรวงค์
💬 นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#อาจารย์ที่ปรึกษา ✨
ผศ.ดร.ภก.อัษฎางค์ พลนอก
และ ผศ.ภก.อรรถวิทย์ สมศิริ

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก : สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..