คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัคร #อาจารย์ 1 อัตรา 💊 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565 #รายละเอียดเพิ่มเ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศรับสมัคร #อาจารย์ 1 อัตรา 💊

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565
#รายละเอียดเพิ่มเติม https://nu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/puthitaw_nu_ac_th/EjAE1ctPsyRNhlGt5YCrQGYB2eovETnPqj30Kvz_3QwUJA?e=JRxoRe

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..