คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร !!!!! เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจ !!!!!!!! เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
!!!!! เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจ !!!!!!!!
เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2566″

มีสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
◾ General residency in Pharmacotherapy (เรียน 1 ปี)
◾ Internal medicine
◾ Critical care
◾ Cardiology
◾ Oncology
◾ Infectious disease

วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบ : 30 มกราคม 2566
รูปแบบการสอบ : สอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด 4 ปี

#รายละเอียดเพิ่มเติม
https://thaibcp.pharmacycouncil.org/info-news/news_showdetail.php?id=176&fbclid=IwAR1sLmVNZaKjhKvfyG5YueadSzDlGHLlFOtnTF_bQ6NXXKN9HWHS7kY5x5g

#แบบฟอร์มรับสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1SeaZOqbaRi0eyh-o7pEXG8tBQrHbxCAP?fbclid=IwAR28q_t6j42M2DFLfKAuLwLHku1mEi8FmxE8-VQ03e8EBij4QoPq9d3CXqw

#ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ เภสัชกร โอฬาริก อะสุพล
✉️ [email protected]
อาจารย์ เภสัชกรหญิง วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
✉️ [email protected]
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ปัทมวรรณ โกสุมา
✉️ [email protected]
คุณ จิตตรีพร คล้ายแท้
☎️ 0 5596 3747
✉️ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..