คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ…

คณะผู้จัดการประชุมขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI1 และ Scopus วิชาการนานาชาติ 6th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST2023) PST 2023

“Pharmaceutical Innovations: Translational Research to Market”

📅 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566
📌 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://phadb.pha.nu.ac.th/pst2023/
Email : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..