ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผลงานของ …

ขอแสดงความยินดี ผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ผลงานของ
1. นสภ สุจิตตรา ขวัญพรม
2. นสภ เสาวนิตย์ สินภูธร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์ เป็นที่ปรึกษา


⭐️⭐️“ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา”⭐️⭐️
_________________________________________
🟠 ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
ชื่อผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI”
ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
.
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
.
โทร 0-5596-8727
เว็บไซต์ https://www.dtt.nu.ac.th/
อีเมล [email protected]
.
#DTTIPNU #มหาวิทยาลัยนเรศวร #NaresuanUniversity
#NU #Technology

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..