#ขอแสดงความยินดี คุณเกศกัญญา คงคดี #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัล “ผลการศึกษ…

#ขอแสดงความยินดี คุณเกศกัญญา คงคดี #ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัล “ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2564 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..