ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ สมัครเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) Certificate short course Tra…

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ สมัครเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care (Oncology)

รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566
รอบที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

“ท่านจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด 16 สัปดาห์ ทั้งในส่วนของวางแผนการรักษาด้วยยาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และติดตามผลการรักษาด้วยยาหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาด้วยยานั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาอย่างเหมาะสม ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รวมทั้งฝึกปฏิบัติการคัดกรองคำสั่งใช้ยาเคมีบำบัดและค้นหาปัญหาด้านยาจากใบสั่งยา วางแผนแก้ไขและเลือกช่องทางติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7c52E6tcNV3DzzI9JqAA9CwXNAymKLou_pS3Ww7_sOEBecA/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ จิตตรีพร คล้ายแท้
☎️ 0 5596 3747
✉️ [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..