การเข้าใช้พื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเข้าใช้พื้นที่คณะเภสัชศาสตร์ ในช่วง Covid-19
โดยขอความร่วมมือทุกท่าน ปฎิบัติดังนี้ . . .

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. วัดอุณหภูมิร่างกายและทำความสะอาดมือ
ด้วยสบู่ หรือ เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
3. อย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับ

💬 สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ กรุณาติดต่อ #งานบุคคล
เพื่่อคัดกรองการฉีดวัคซีนและรับบัตรสำหรับเข้าคณะฯ

หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกันนะคับ ด้วยความห่วงใย จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 😁

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..