Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Faculty of Pharmacy TU’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นางสาววรัชยา เทียวประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาการหัวหน้างานบริหารสำนักงาน นายชัยณรงค์ อนุภาพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และ นายชาตรี ศรีสงคราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..