🔹ฝ่ายวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์🔹 🔈ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 “คว…

🔹ฝ่ายวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์🔹
🔈ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 “ความปลอดภัยทางชีวภาพ เเละการประยุกต์เทคนิค Real-time PCR เพื่องานวิจัยทางเภสัชศาสตร์”
🗓ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 08.30 – 16.00 น. (รูปแบบ Onsite) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
📖 ลงทะเบียนฟรี link https://forms.gle/vM4vJvGBz4i7nEa88
(จำนวนจำกัด)

🙆‍♂️สำหรับเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ (CPE) ประมาณ 12.50 หน่วยกิต

📚โดยทีมวิทยากรจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..