🔹คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์🔹 🔈ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการตรวจติดตามวัดระดับย…

🔹คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์🔹
🔈ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการตรวจติดตามวัดระดับยา (Practical Points for Therapeutic Drug Monitoring)
🗓วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
⏰เวลา 08.30 – 16.00 น. (รูปแบบ Hybrid Meeting) OnSite จำนวน 20 ท่าน และ Online ผ่าน Zoom
📝ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/dq8DDGAz4fPQjWEj8
✔️สำหรับเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ (CPE) ประมาณ 5 หน่วยกิต
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2 9869214 ต่อ 4285-4286
E-mail : [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..