แสดงความยินดี คุณปภาวี สุขดี นศ ระดับปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

แสดงความยินดี คุณปภาวี สุขดี นศ ระดับปริญญาเอก ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนร่วมผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (TU-NSTDA Eccellent Research Graduate Scholarship) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..