บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก) เรื่อง การใช้และความปลอดภัยของฮอร์โมนสำหรับเปลี่ยนกายภาพทางเพศ …

บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (***ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก)
เรื่อง การใช้และความปลอดภัยของฮอร์โมนสำหรับเปลี่ยนกายภาพทางเพศ ในหญิงข้ามเพศ (Use and safety of hormone treatment for transforming physical sexual appearance in transgender women)
(CPE 2.50)
โดย รศ. ดร. ภญ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://pharm.tu.ac.th/service-articles หรือ https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1248
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หมวดบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email: [email protected]
Line ID: @583sjdgz

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..