คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัชยา เทียวประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “นั…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัชยา เทียวประสงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..