กัญชาเป็นอาหาร ควรอ่านก่อนกิน >>>สำหรับผู้ที่บริโภคกัญชานั้น ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด ซึ่งมีทั้งการออกฤทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ…

กัญชาเป็นอาหาร ควรอ่านก่อนกิน >>>สำหรับผู้ที่บริโภคกัญชานั้น ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด ซึ่งมีทั้งการออกฤทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ การเลือกใช้เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับการควบคุมของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก 📚บทความให้ความรู้สู่ประชาชน … เรื่อง “กัญชาเป็นอาหาร ควรอ่านก่อนกิน ” โดย รศ.ภญ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และอ.ดร.ภญ.อรภา สกุลพาณิชย์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์
https://pharm.tu.ac.th/uploads/pharm/pdf/articles/_%E0%B8%AD.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5.pdf
และบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน อื่น ๆ ได้ที่ https://pharm.tu.ac.th/rx-articles#content-1
🙏🙏🙏

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มธ..