Photos from Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University.’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าภาพพร้อมกับ สภาพนักงาน สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล และคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ CMU KM-Day ประจำปี 2565 “ สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม Establish wisdom and innovation to sustainable social community ” วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และภายในวันงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งแบบ Online และ Onsite ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในงานดังกล่าวถือว่าเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก ทั้งแบบ Online และ Onsite รับประกันได้เลยว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับรู้ถึงนวัตกรรมและการพัฒนางานเพื่อกลับไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างแน่นอน

#เภสัชมช #cmukmday2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..