📯🎉ประกาศรับสมัคร Short Course Training ของหลักสูตร Oncology ปีงบประมาณ 2566 เปิดรับแล้ว!! 👉👉ระยะเวลาการอบรมรอบละ 4 เดือน โดยมีท…

📯🎉ประกาศรับสมัคร Short Course Training ของหลักสูตร Oncology ปีงบประมาณ 2566 เปิดรับแล้ว!!

👉👉ระยะเวลาการอบรมรอบละ 4 เดือน โดยมีทั้งสิ้น 3 รอบ ดังนี้

🎯รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
🎯รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2566 – 31 กันยายน 2566
🎯รอบที่ 3 : 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

⛳️⛳️รายละเอียดโครงการหลักสูตรฯ และการรับสมัคร ติดตามได้ที่:👉👉👉 https://cmu.to/cbu8v

#เภสัชมช #Oncology #shortcourses #training

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..