📣 เดินทางมาถึง Series สุดท้ายแล้ว‼️‼️ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข…

📣 เดินทางมาถึง Series สุดท้ายแล้ว‼️‼️ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ #Series5 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)


📣 เดินทางมาถึง Series สุดท้ายแล้ว‼️‼️ การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ #Series5 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis)
▶️ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565
▶️ รูปแบบการจัด: Online Meeting ผ่าน ZOOM
▶️ จำนวนหน่วยกิตการศึกาาต่อเนื่อง 14.5 CPE

🤓 ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรมทางสถิติ Stata version 14.0
ขั้นตอนเบื้องต้นในการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งได้แก่ fixed and random effects models, assessing heterogeneity, bias and study quality, meta-regression, funnel plot, overview of meta-analysis on the prevalence and observational studies, frequentist methods in network meta-analysis, and interpreting results
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์
1. อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
2. อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน คณะเภสัชศาสตร์ มช.
3. ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา คณะเภสัชศาสตร์ มช.

#สมัครได้แล้ววันนี้💥 ค่าลงทะเบียนเพียง 2,500.-บาท
3 ขั้นตอนง่าย ๆ สมัครเข้าร่วมประชุม
1. ลงทะเบียน > https://forms.gle/cRucVrAzHQtERRW76
2. แจ้งชำระเงิน > https://forms.gle/edtEzCJWJDoqL2G99
3. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน/รายชื่อผู้เข้าร่วม > https://cmu.to/WKIm9

ศึกษารายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/LcGRW

☎️ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: [email protected] / Line ID : @wal3469f

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มช..